POLITYKA PRYWATNOŚCI

Great Ponton Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem irlandzkim i zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek Irlandii pod numerem 644795, z siedzibą pod adresem 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irlandia („kreatorcv” lub ** "my"**).

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być w uzasadniony sposób wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej. Oprócz niniejszych zasad dotyczących plików cookie należy również zapoznać się z naszymi Warunkami oraz z naszą Polityką plików cookie. Razem te dokumenty pokazują, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych. Zdefiniowane terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają to samo znaczenie nadane im w naszym Regulaminie

1. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Jako platforma dostępu do bazy danych otrzymujemy dane osobowe w ramach wykonywania naszych Usług. Niektóre dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, obejmują:

Dane osobowe, które nam przekazujesz, w tym:

 • Rejestracja. Przechowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu utworzenia Konta użytkownika i rejestracji w Usługach, które świadczymy w ramach Rejestracji w naszej Witrynie. Przechowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu utworzenia Konta użytkownika i rejestracji w Usługach, które świadczymy w naszym Serwisie

 • Twój Obszar Klienta. Dostępnych jest wiele opcji dotyczących informacji w Twoim profilu i przestrzeni oraz informacji, które podajesz w Kreatorze dokumentów. Możesz przekazać nam dodatkowe dane osobowe podczas przeglądania i interakcji z naszymi funkcjami i opcjami, w tym publikowania swojego CV, profilu kariery, historii wykształcenia, listów motywacyjnych lub innych informacji.

 • Specyfikacja. Przechowujemy wszelką korespondencję między Tobą a nami, w tym informacje, które przesyłasz, gdy zgłaszasz problem techniczny dotyczący naszej Witryny lub naszej usługi.

 • Wszelkie inne informacje, które możesz nam przesłać. 

 • Informacje, które automatycznie zbieramy ze źródła zewnętrznego, w tym informacje techniczne. Kiedy odwiedzasz naszą Stronę, zbieramy informacje o urządzeniach, z których korzystasz i sieciach, z którymi jesteś połączony. Te informacje techniczne obejmują adres IP, dane logowania, przepustowość, z której korzystasz, czas wizyty, typ i wersję przeglądarki, typy i wersje dodatków do przeglądarki, wtyczki, system operacyjny, informacje o Twojej wizycie, w tym błędy przesyłania/pobierania oraz odwiedzone strony. Zbieramy te informacje za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie (patrz nasza Polityka dotycząca plików cookie).

2. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo masz u nas Konto. Jeśli zamkniesz Konto, Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Jeśli Twoje Konto zostanie zawieszone lub zablokowane, zachowamy Twoje dane osobowe przez okres dwóch lat, aby zapobiec naruszeniu warunków naszej Witryny.

Ponadto możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dodatkowy okres w zakresie niezbędnym do dochodzenia praw lub obrony przed nimi.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do świadczenia, wspierania i rozszerzania naszych Usług, w tym do:

 • świadczenia usługi przez nas lub między Tobą lub nami a naszymi zewnętrznymi dostawcami usług (na przykład przetwarzanie płatności), aby zapewnić Ci żądane Usługi;

 • umożliwienia dostosowanie Konta, Spersonalizowanych Dokumentów, profilu i Strefy Klienta;

 • wysyłania do Ciebie informacje związane z naszymi Usługami (na przykład potwierdzenie rejestracji) pocztą elektroniczną i/lub za pomocą innych środków komunikacji;

 • dawania Ci dostęp do naszych Usług obsługi klienta, abyś mógł się z nami komunikować;

 • zachowania bezpieczeństwo naszej Witryny;

 • informowania Cię o zmianach dokonanych w naszych Usługach;

 • zarządzania naszą Witryną, w tym w celu rozwiązywania problemów, uzyskiwania dostępu, analizy danych, testowania, badań, dochodzeń i analiz;

 • ulepszania naszej Strony Internetowej, aby zapewnić jak najefektywniejszą prezentację treści; oraz

 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, w tym zamówień i innych wymogów prawnych lub regulacyjnych.

4. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE.

Współpracujemy z podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Twoich danych osobowych, takimi jak nasi podwykonawcy, którzy są dostawcami usług technicznych (np. w zakresie przetwarzania płatności, systemów zarządzania i transmisji danych oraz treści, dostawców wyszukiwarek itp.) lub do naszej analizy danych.

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać stronom trzecim tylko w następujących sytuacjach:

 • gdy jest to konieczne do świadczenia naszych Usług (na przykład przekazanie danych osobowych naszym podmiotom przetwarzającym płatności lub dostawcom usług technicznych);

 • aby umożliwić nam ulepszanie i optymalizację naszej Witryny za pomocą analiz i wyszukiwarek;

 • aby umożliwić nam świadczenie usługi zamieszczania ofert pracy na stronach internetowych pośredników;

 • gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy wierzymy, że ujawnienie jest uzasadnione, aby odpowiedzieć na roszczenie przeciwko nam, zastosować się do postępowania sądowego, w ramach dochodzenia lub w celu ochrony własności lub bezpieczeństwa osobistego kreatorcv lub jej podmiotów stowarzyszonych lub użytkowników.

5. PODSTAWA PRAWNA NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH.

Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane, które posiadamy w sposób opisany poniżej:

 • gdy jest to konieczne do świadczenia Usług na naszej Stronie Internetowej i realizacji naszych Warunków;

 • w świetle Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać poprzez zamknięcie Konta;

 • gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;

 • gdy jest to konieczne, aby służyć naszym uzasadnionym interesom, w tym naszym interesom w dostarczaniu spersonalizowanych i skutecznych usług naszym użytkownikom, chyba że Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad tymi interesami.

6. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE.

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich integralności i ochrony. W szczególności przekazujemy Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do krajów, dla których Komisja Europejska nie podjęła decyzji o „odpowiedniej ochronie”, takich jak Stany Zjednoczone. W takim przypadku zapewniamy, że przekazanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewniamy odpowiedni poziom ochrony prywatności i podstawowych praw osób fizycznych (w tym poprzez standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej).

7. JAK ZABEZPIECZYMY TWOJE DANE OSOBOWE

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub przypadkowej ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, korzystając z naszych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które obejmują zabezpieczenie i zniszczenie Twoich danych osobowych, a także dostęp do nich.

8. TWOJE PRAWA DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Oprócz praw przyznanych Ci na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i tam, gdzie obowiązujące prawo lub przepisy zezwalają na to lub wymagają od nas tego, na żądanie przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych i poprawimy wszelkie zidentyfikowane przez Ciebie błędy. Masz również prawo do otrzymania i/lub przekazania nam podzbioru Twoich danych osobowych innemu administratorowi. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ograniczenia takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zachęcamy do przesyłania wszystkich próśb, pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na adres e-mail support@kreatorcv.com.

9. Aktualizacje.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w czerwcu 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmieniające się wymagania prawne lub nasze praktyki przetwarzania. Każda z tych zmian zostanie opublikowana na naszej Stronie Internetowej.

10. ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

GREAT PONTON COMPANY, zarejestrowana zgodnie z prawem Dublin i zarejestrowana pod adresem Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Dublin 7, D07 EE37, będzie administratorem Twoich danych osobowych